Produkt-standarder

Nedenfor er angivet de standarder, som OWO Industri anvender i fremstillingen af vore produkter.

Definition:
Reoler fra OWO Industri lever op til gældende dansk lovgivning på området. I DK defineres gældende lovkrav som DS/INSTA 250 for pallereoler og DS/INSTA 253 for grenreoler. I tillæg hertil, henviser INSTA til følgende standarder der i lighed er gældende:
• DS 411 Norm for betonkonstruktioner
• DS 412 Norm for stålkonstruktioner
• DS 446 Norm for tyndpladekonstruktioner
INSTA opstiller krav om tilladelig udbøjning i anvendelsen.
DS opstiller angiver hvorledes der skal dimensioneres.

7.1.Generelt:
Grenreoler skal have tilstrækkelig sikkerhed imod brud med hensyn til aktuelle laster og deformationer. Dette gælder holdbarheden i de enkelte dele såvel som i hele systemer. Sikkerheds niveauet baseret på de krav der angives i aktuelle byggebestemmelser i de pågældende lande.
Grenreoler skal have en sådan styrke at skadelige eller uønskede
deformationer undgås.´

7.5.Særlige krav:
I grenreoler tillades en horisontal stamme udbøjning på H/200 i toppen ved fuld ensidig vertikallast.
Grenen tillades at have en nedbøjning på L/150 ved fuld vertikallast.

7.2.3.Gren:
Grene og grenfæste skal dimensioneres for en ekstra vertikallast QAC.
QAC = 0,3 x QA (QA er den last grenen er beregnet til).

Visuel forståelse af Insta 253

Kontakt

OWO Industri ApS
Tåsingevej 6 - 9500 Hobro
Tlf. 98 52 16 22