Produktionsanlæg

OWO Industris specialudviklede afskærmning af produktionsanlæg mod truckpåkørsel er et effektivt værn mod beskadigelse af produktionsudstyret.
Det modulopbyggede system er meget fleksibelt mht. tilpasning omkring produktionsanlæggene. Det er oftest meget dyrt, hvis produktionsanlægget ødelægges ved påkørsel – såvel anlæg som tabt produktion.

Download brochure (PDF)

produktionsvaern